Ochrona Środowiska


business men holding a plant between hands on white

Opierając się na zdobytych doświadczeniach pragniemy zaproponować Państwu kompleksową obsługę firm z zakresu Ochrony Środowiska. Tematyka Ochrony Środowiska oraz wymagań prawnych w tym zakresie to szeroki zakres prac do wykonania w określonych ustawowo terminach. Poznanie tych obowiązków a następnie wdrożenie ich w życie to często sprawy nie do pogodzenia z bieżącą działalnością firmy.

 

Mając powyższe na uwadze proponujemy Państwu następujący zakres usług:

  • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz składanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego oraz PIOŚ

  • Ocena Oddziaływania na Środowisko

  • Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko