Poznaj MG Centrum Doradztwa


MG Centrum Doradztwa jest marką MG Centrum Szkoleń i Korepetycji wydzieloną na potrzeby consultingu środowiskowego.

 

MG Centrum  od 2010 roku buduje swoją pozycję na ogólnopolskim rynku przedsiębiorstw zajmujących się przygotowaniem i organizacją szkoleń. Jesteśmy pionierami i liderami w dziedzinie rozbudowanych szkoleń on-line z zakresu Systemu Zarządzania Jakością, kursów dla przedsiębiorców, oraz szkoleń informatycznych.

Głównym celem naszej działalności jest zapewnienie jak najwyższej jakości i rzetelności oferowanych usług. Współpracujemy z trzydziestoma specjalistami z różnych dziedzin nauki i biznesu. Jako firma szkoleniowa jesteśmy w stanie zorganizować każdy kurs w wybranym przez Klientów mieście Polski.

 

MG Centrum Szkoleń i Korepetycji od 2012 roku funkcjonuje w ramach programu Rzetelna Firma ? wyróżnienie które zobowiązuje gwarantując swoim Klientom bezpieczeństwo i pewność w transakcjach kupna i organizacji szkoleń na terenie całej Polski.

 

MG Centrum Szkoleń i Korepetycji od 2013 posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych wydany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Współpracujemy w ramach projektów polskich i unijnych

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska POIS.05.04.00-00-266/09 pt.:

Natura i Gospodarka – podstawy dialogu

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, projekt

Zwiększenie liczby absolwentów kierunku chemia ZLAB

realizowany w ramach Priorytetu IV ? Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

MG Centrum Szkoleń i Korepetycji –

Rzetelna Firma – Wyróżnienie, które zobowiązuje!